Sommar känslor!You give me butterflies

and

you make me happy.

Live

No love, no one to trust.
It's the life you do not want to live.
Trust and love is what you need to live a wonderful life.

 


Fakta om droger

Bakgrund och inledning

Jag har aldrig varit intresserad av droger. Jag vet att det är farligt, det räckte för mig. Varför jag valde att ta reda på fakta om droger nu, är för i dagens samhälle pratar folk mycket om droger. Så det var på tiden för mig att få reda på lite mer om det, varför folk använder det och varför man blir beroende av det.

Syfte och mål

Jag vill skriva om droger för att jag vill veta hur många som dör av det per år, och på ett ungefär hur många som använder det. Jag vill även veta hur det skadar kroppen. Så därför har jag valt att ta reda på fakta om droger. Men som sagt det finns väldigt mycket olika sorters droger, så jag har valt ut tre stycken. Dom tre som jag har valt ut är Amfetamin, Kokain och Heroin.

Metod för heroin, kokain, Amfetamin.

Jag har hitta det mesta genom att leta efter hemsidor på google. Jag har gått in på massa olika sidor, valt ut det jag ville skriva om. Kollat runt på Internet för se om faktan stämmer. Inte så lätt att hitta allt, men när jag har gjort det. Så skriver jag om det med egna ord. 


HeroinInformation och historia.

Heroinet spreds till Europa på 60-talet. Nu finns det cirka 1000 000 heroinmissbrukare i Europa. På Grekiska betyder heroin ”hjälte”. Hjälte stämmer nog rätt bra in på drogen, eftersom den skapar maktkänslor. Morfinet är inte lika kraftig som heroin. För heroin går mycket lättare in i blodet till hjärnan. Heroin hade ett medicinskt syfte i Sverige tills 1964 då man insåg att det var mycket beroendeframkallande. Men det hjälpte mot smärta och som hostmedicin. År 1988 blev det olagligt att använda narkotika, år 1993 kunde en användare få fängelse. Heroin är även känt som Brown suger, Horse, Opiater, Opium, Smirre och Tasimack. Det vanligaste heroinet är ett vitt pulver. Det finns även rökheroin som är brunt (vanligt bland unga). Det bruna heroinet är lika farligt som det vita. Men det tror inte ungdomarna. Idag kan man använda heroinet genom att ta sprutor, röka, snorta och sniffa genom att värma upp heroinet och andas in ångan.  

Ruset och Kroppens påverkningar

Heroinet ger mycket starka lustkänslor. Ruset håller i sig ungefär en kvart. Den ger även sina missbrukare en möjlighet att fly från verkligheten till ett drömland där allt kan hända. Man är lugn i flera timmar både psykiskt och fysiskt tills abstinensen sätter igång. Då behöver man få en ny injektionen.


Beroende och abstinens

Heroinet är väldigt beroendeframkallande. Man kan bli fast efter bara några få sprutor. Man måste ständigt ta nya doser. När abstinensen är som värst så mår man inte bra fysiskt eller psykiskt. Mellan 48 och 78 timmar efter man har tagit en dos behöver man en ny injektion. Det är inte många som lyckas sluta eftersom abstinensen är svår att kontrollera.   


Biverkningar och kroppens påverkar

En överdos av heroin har en förlamande effekt och kan bland annat orsaka andningsstillestånd. Överdoser är ganska vanliga eftersom det är svårt att hela tiden ta precis på sin toleransnivå. Om en heroinist tar heroin som är utblandat med andra ämnen bildas det lätt en blodpropp i lungorna, vilket i sin tur kan leda till döden. På grund av att heroinister ofta delar sprutor sprids lätt sjukdomar som t ex Gulsot och HIV. En missbrukares kropp slits också ner eftersom heroinet döljer smärtan från inflammationer, tandvärk och infektioner. Dödligheten bland heroinister är 20-30 gånger högre än normalt. Andra skador är personlighetsklyvningar och allvarliga depressioner. Vanliga tecken på heroinmissbruk är små pupiller, stirrande blick, muntorrhet, dåliga tänder, sömnlöshet, kontaktsvårigheter, kroppen nästan sjunken ihop och man får darrningar. Det kan förekomma förstoppningar, infektioner, viktförlust eller kräkningar.
Dödsfall inträffar då andningsförmågan försämras, som då kan ge hjärtstillestånd. Om man tar en för stor dos som kroppen inte klara av så kan det hända att man inte vaknar upp igen. Men när man har använt heroin så händer det att pupillerna blir sammandragna, huden blir kall, fuktig och blåaktig. Risken för en överdos är större om man köper ”på gatan” eftersom man inte vet så mycket om heroinet ursprung. Det är större chans att få en överdos om man blandar med andra droger och alkohol, mediciner eller sömnmedel.

Heroin i Europa

Spridning av HIV, hepatit c och gulsot är stor på grund av heroinmissbrukares sprutor och deras sexuella kontakter. I vissa länder i Europa ger man sprutor till missbrukarna för att försöka stoppa spridningarna. I EU försöker man ändra ländernas lagstiftningar för att hindra heroinets spridning. År 2003 beslagtog tullen 10 kilo och polisen 50 kilo utav 5000 kilo heroin i bara Sverige.

Dödsfall

2007 dog ca 350 personer av en överdos av heroin i Sverige.
Kokain!Information och historia

På nylatin betyder kokain ”koka”. Det kallas även för koks, snö, VIP-puder. Kokain användes för tusentals år sedan av indianer för att lindra hunger, trötthet och smärta. Dom tuggade bara på bladen. Bladen fanns på en buske som kallades för sekokabuske. År 1860 framställdes det ”riktiga” kokainet. Det spreds snabbt genom länderna där man använde det som lokalbedövning. År 1900 upptänkte man att kokainet spred dödsfall, beroende och förvirringstillstånd bland folket som använde kokain. Då klassade man kokain som narkotika. I USA kom kokainet på 70-talet, tio år efter kom det till Europa. Kokainet är populärt bland fester. I Sverige är användning av kokain som mest i Stockholm och Göteborg. Kokainet är ett vitt pulver som man kan använda genom att andas in, snorta eller ta en injektionen. Man kan även röka det om man använder en vattenpipa.

Ruset och Kroppens påverkning

När man använder kokainet stimuleras en signal till hjärnan som ökas i början men sedan blockeras helt. Det ger en tankeflykt långt bort och blodtrycket stiger och pupillerna vidgas. När ruset håller på ger det falska självkänslor, ger även sexuell lust, vakenhet och upprymdhet. I vissa fall blir en missbrukare ofta lätt retliga, får vanföreställningar och kan bli misstänksam för allt i närheten. Som tillexempel hör röster eller känner insekter krypa under huden. Men efter man har tagit drogen så får man depression och ångest. Men ruset vara inte länge för att kroppen kan snabbt utsöndra kokainet. Så en missbrukare tar en ny dos 3-4 gånger i timmen.


Beroende och biverkningar

Abstinensen kan vara väldigt våldsam, kännetecken är rätt svår att se. Man kan få panikartad ångest och stora depressioner. Den här sortens abstinens kallas för ”krashen”. Drogen kokain är den mest beroendeframkallande drogen som man känner till. Under åren som har gått så har den här drogen förvandlat flera miljoner till missbrukare.
Missbrukare tappar ofta bort sin sömn, mat och tröstbehovet, därefter blir kroppen slutkörd och därefter försvinner immunförsvaret mot sjukdomar.
Missbrukare kan få torr mun, feber, svettningar, otydlig syn och hörsel. Man kan få högre hjärtverksamhet, snabbare andning, högre kroppstemperatur och blekhet.
Vid mycket användning kan man få rodnad, blekhet, mycket snabb eller oregelbunda hjärtverksamhet, darrning, dålig koordination och kollaps. I vissa fall har det blivit dödsfall. Men att få en överdos är relativt ovanligt. Vanliga orsaker man dör av vid en överdos är att blodkärlen kan ha spruckit, upprepade krampanfall eller andningsproblem.

kokain i Europa

Kokain sågs förut som en lyxdrog eftersom den var mycket dyr. Men idag smugglas drogen in i Europa mycket snabbt, så priserna sänks. Drogen är på väg att göra en ”klassresa”. Det är ännu ganska svårt att hitta drogen kokain när den går igenom tullen och polisen. Så det är rätt enkelt att få in drogen till Europa.
Stockholms polis har startat en organisation för att avslöja smuggling av kokain. För att få fast så mycket som möjligt. 

Dödsfall

Hittade inget om hur många som har avlidit av kokain.AmfetaminInformation och historia

Amfetamin är en centralstimulerande medel.  Man kom på det år 1887, men började inte använda det förrän år 1927. På 1930-talet använde man det som läkemedel mot förkylningar och nästäppa. Man använde också det som bantningsmedel eftersom man tappade aptiten. Senare kom man på att man kunde väcka folk som hade fått sömnmedelsförgiftning. Amfetamin kom till Sverige av kriminella kretsar år 1930. Sverige var det land som hade drabbades hårdast av amfetamin på 1930-talet. Men dom fick kontroll över det genom att narkotikastämpla det. Danmark kallade det för ”svenska sjukan”. Men i Norden så använder man amfetamin i sällsynta sjukdomar som narkolepsi och behandling av barn som har hyperaktivitetssyndrom. Med risk av beroende framkallande så använder man det inte ofta. Man har kommit fram till att 6000 använder amfetamin, men hur många som har använt det vet man inte. Det sägs att, om man har provar det en gång så vill man prova det igen. Man kan ta det som piller, injiceras, snusas, sniffas eller dricks.

Ruset och Kroppens påverkning

När man använder amfetamin ökar vakenheten, koncentrationsförmågan, man får större självsäkerhet och större livslust. Om man tar större doser kan man även få större sexlust och sinnes upplevs. Ruset pågår i ungefär 3-8 timmar. Dom som använder amfetamin äter och sover mindre eller inte alls. Så då blir dom lättretiga, labila och aggressiva.
För att kunna känna igen en person som har missbrukat amfetamin brukar vara rastlösa, högpuls, paranoida, svettig, avmagring, försämrad koordinationsförmåga, rinnande näsa, nästäppa, muskelryckningar och osammanhängande tal, stress, hyperaktiv. När abstinensfasen kommer, kan missbrukaren få ångest, depression, sömnstörningar och trötthet, Detta kan leda till att missbrukaren börja använda alkohol och olika sorters lugnade läkemedel, Då brukar det kallas för blandmissbrukare. 


Beroende och biverkningar

Efter ett tag måste en missbrukare ta en högre dos för att få effekt. En intensiv period av missbrukares tid då missbrukaren inte sover eller äter på ett par veckor. Detta ledder till avmagring och undernäring. Amfetamin skadar tänderna, ger leverskador och cellerna i hjärnan. Långvarigt missbruk brukar utvecklas till ett förskruvat rörelseförmåga, som kan finnas kvar i många år efter användning. Man kan få ett skruvat beteende som att börja skruva eller ta sönder saker bara för att ta och fixa det. Om man inte blir av med beroende så kan man få aptitförlust, hjärtklappning och höjt blodtryck. I värsta fall så kan man dö utav att hjärtats blodkärls spricker, hjärtförlamning och hög feber.


Dödsfall

2 % utav dom som använder Amfetamin dör säger en undersökning som gjordes i stockholm.

Utvärdering och sammanfattning

Vad som får mig att tro varför folk använder droger efter allt jag har läst är att:
När man har klarat något bra, belönar kroppen dig med ett ämne som får dig att må bra. Om våran kropp belönar oss varje gång vi gjort något bra så skulle vi aldrig orka kämpa för något.
När man tar droger så ger det en känsla av lycka och möjligheter att gömma sig i en värld som inte finns. Om man en gång varit lycklig vill man bli det igen. Det som är så farligt med droger eftersom man vill känna så igen. Då vill man ha det om och om igen sen sitter man fast. Då är man beroende. Många som provar droger från början är att man är olycklig, men det vanligaste fallet är grupptryck.


Källor för heroin

Drogportalen.se
http://www.drugnews.nu/drugfact.asp?id=17 http://www.nwt.se/mera/chatter/article25189.ece
http://ec.europa.eu/news/environment/081106_1_sv.htm
http://www.drugwiki.net/droger/Heroin#Heroinets_historia
hittp://www.drugsnews/article


Källor för kokain

http://www.snpf.org/Artiklar/Kokain%20-%20underlag%20f
%C3%B6r%20en%20ompr%C3%B6vning%20av%20tidigare%20farlighetsbed%C3%B6mning.htm http://www.drugsmart.com/blog/drugsmart/artikel/amfetamin-och-kokain

http://.www.ne.se/lang/kokain
http://www.can.se/Drogfakta/Amfetamin-och-Kokain
http://web4health.info/sv/answers/add-cocaine-do.htm
hittp://www.drugsnews/article
hitt://web4health.indo/answers/add-cocaine-do-htm

Källor för amfetamin

http://w1.877.telia.com/~u87727008/amfetam.htm
http://ne.se
http://www.can.se/


Maj 15, 2010

jag är inte världens bästa bloggare, men jag har en. Så jag kan skriva när jag vill och känner för det utan att få dåligtsamvete. Har inte 1000 besökare, vilket jag är glad för. För här kan jag skriva allt jag känner. Ändå för det mesta bara mina vänner som kollar inte. Men det är även folk som man har varit kompisar med som kollar in lite då och då (tror jag). Jag hoppas det, för även om man inte är vänner så betyder det inte att man inte saknar den andra. ¨Jag har bråkat med flera stycken genom åren. Det är tråkigt men det är väl bäst så. Säger en sak till om det här. Jag hatar dom inte, så jag hoppas att dom lever ett bra liv och är lyckliga.
Iallfall solen skinner och det är typ 20 grader ute. Så det är skönt att man får låna en bärbar dator och sitta ute på balkongen. För jag har massor av läxor.. Men jag kommer hinna bli klar i tid.
så kände jag för att skriva i bloggen. så nu skriver jag ett oviktigt inlägg:) hahaha  
nu jag nog inte mer att skriva så jag ska väl forsätta plugga:) ha det så gött
Som ni ser så jag har gjort om bloggen, inte det bästa men men jag är ju en ny börjare på att göra om bloggen

RSS 2.0